Signatur_Boehrnsen.png
link zur startseite
WYSTAWY | KONCERTY | CZYTANIA KSIAŻEK | PERFORMANSE | POKAZY | SESJE NAUKOWE
PIŁKA NOŻNA | FILMY | TANIEC | WYKŁADY | SCENA NA RYNKU | PRZEGLĄD WYDARZEŃ_ w formie pdfu
NI 5.10. | PO 6.10. | WT 7.10. | ŚR 8.10. | CZW 9.10. | PI 10.10. | SO 11.10. | NI 12.10.

SŁOWA POWITALNE | PARTNERZY I SPONSORZY | ADRESY | KONTAKTY | IMPRESUM
buergermeister_boehrnsen-g
Słowa Powitalne  > > 


Przez siedem dni na różne sposoby mieszkańcy Bremy będą odkrywać Polskę. Bardzo cieszę się z projektu „Dni Polskie w Bremie”, dzięki któremu możemy zbliżyć się do naszego wschodniego sąsiada. Bremę i Gdańsk od ponad trzech dziesięcioleci łączą bardzo bliskie i intensywne relacje. Podpisanie uzgodnień dotyczących partnerstwa między wolnym miastem hanzeatyckim Bremą a miastem Gdańskiem przez byłego burmistrza Bremy Hansa Koschnicka i prezydenta miasta Gdańska Andrzeja Kaznowskiego 12 kwietnia 1976 roku było momentem historycznym. Było to pierwsze po wojnie tego rodzaju porozumienie pomiędzy polskim a zachodnioniemieckim miastem. Zaowocowało ono w kolejnych dziesięcioleciach żywą, owocną i twórczą wymianą obu stron w wielu dziedzinach. Dni Polskie tworzą ponownie możliwość zacieśnienia istniejących kontaktów i korzystania z bogactwa polskiej kultury.
Życzę wszystkim, którzy wezmą udział w tym projekcie wielu radosnych, interesujących i twórczych chwil.
Dziękuję organizatorom!!

Burmistrz Miasta Bremy
Jens Böhrnsen