unterschrift_neumann.png
link zur startseite
WYSTAWY | KONCERTY | CZYTANIA KSIAŻEK | PERFORMANSE | POKAZY | SESJE NAUKOWE
PIŁKA NOŻNA | FILMY | TANIEC | WYKŁADY | SCENA NA RYNKU | PRZEGLĄD WYDARZEŃ_ w formie pdfu
NI 5.10. | PO 6.10. | WT 7.10. | ŚR 8.10. | CZW 9.10. | PI 10.10. | SO 11.10. | NI 12.10.

SŁOWA POWITALNE | PARTNERZY I SPONSORZY | ADRESY | KONTAKTY | IMPRESUM
bernd_neumann.gif
Słowa Powitalne  > > 


Pierwsze i najstarsze partnerstwo miasta Bremy to partnerstwo z polskim miastem: Gdańskiem. W 1976 roku zostały ugruntowane podwaliny partnerstwa miast, których znaczenie już wtedy sięgało dalej niż mury miast Gdańska i Bremy. Było to pierwsze partnerstwo pomiędzy niemieckim i polskim miastem od zakończenia II wojny światowej i tym samym początek odprężenia relacji pomiędzy Wschodem i Zachodem. Patrząc wstecz można powiedzieć, że te relacje miały ogromne znaczenie nie tylko dla Gdańska i Bremy ale w ogóle dla stosunków polsko-niemieckich.
Jak różnorodnie i twórczo rozwijały się relacje od tego czasu, możemy zobaczyć podczas „Dni Polskich w Bremie”. W tym czasie, tutaj w Bremie, możemy czerpać z bogactwa polskiej kultury. Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej mamy możliwość zacieśniania polsko-niemieckich relacji na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i kulturalnej.
Już godła miast Bremy i Gdańska w czerwonym i niebieskim kolorze mówią nam o przynależności obu państw do Hanzy. Brema i Gdańsk są ze swoją hanzeatycką tradycją wzorem otwartości społeczeństwa, które ma znaczenie nie tylko w wymiarze handlowym, lecz również kulturalnym. O tym nie powinniśmy zapominać.
Kultura, z jej otwartością musi wciąż próbować nowych kreatywnych doświadczeń i nowych inspiracji. „Dni Polskie w Bremie” oferują właśnie taką możliwość.
Z całego serca życzę sukcesu temu projektowi.

Bernd Neumann
Pełnomocnik Rządu RFN ds. Kultury i Mediów